Welkom bij de MKB Bedrijfsscan.

Deze test bestaat uit 84 stellingen. Per pagina worden u 7 stellingen voorgelegd die u moet scoren tussen helemaal mee eens t/m helemaal mee oneens. Daarnaast is er mogelijkheid om "Niet van toepassing" te kiezen. Na het volledig invullen van deze test worden de resultaten per mail naar u toegestuurd.

Start de test