Uw bedrijfsprestaties kunnen altijd beter.

Door voortdurend te innoveren en te verbeteren slagen succesvolle ondernemers erin elk jaar weer hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Maar wat zijn bedrijfsprestaties? Gaat het hier om de winst of om positieve cash flow? Of wellicht een hogere klanttevredenheid of een lager ziekteverzuim. Welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) zijn belangrijk voor u? Waar stuurt u actief op? De ondernemer die geleefd wordt door de waan van de dag heeft tijdens zijn 60-urige werkweek nauwelijks tijd om te reflecteren welke KPI’s nu echt belangrijk zijn. Laat staan dat er ook actief op wordt gestuurd. MKBalans heeft een methode ontwikkeld om goed inzichtelijk te krijgen waar u kunt verbeteren. Wij leveren snel resultaat door meteen aan de juiste knoppen te draaien waardoor uw bedrijf meer winst (lees: betere cash flow) zal maken. Tegelijkertijd gaan we werken aan een plan om ook in toekomst deze continue verbeteringen te realiseren. Doe de gratis bedrijfsscan of de Premium bedrijfsscan of vul het contactformulier in om nader kennis te maken. Laat ons u helpen uw bedrijfsprestaties te verbeteren!

Leiderschap, wat is dat nou precies?

Leiderschap is in een tijd van verandering, onzekerheid, hoge verwachtingen en morele discussies meer succesbepalend dan ooit te voren. Leiderschap gaat over de manier waarop de leiding de organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende verbetering. Dit alles gekoppeld aan de kernwaarden en de missie van het bedrijf. Leiders hebben een sterke visie op de toekomst en stemmen de organisatie daarop af. Leiders tonen een sterke betrokkenheid en laten dagelijks het juiste voorbeeldgedrag zien.

Strategie en beleid, dat is toch niet voor een kleine onderneming?

De strategie is de manier waarop de visie en missie worden vertaald naar resultaten. Het gaat hierbij om de invulling van het beleid, de plannen en de budgetten. Met een goede strategie kan een organisatie (ook een kleine onderneming) dus een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten. Het is belangrijk om een duurzaam voordeel te vinden ten opzichte van de concurrenten die aansluit bij externe trends en ontwikkelingen en bij de sterkten en zwakten binnen de eigen organisatie. Een strategische planning is richtinggevend voor alle beslissingen die een organisatie neemt voor de komende jaren. Strategie is geen losstaand managementproces. Het is een enkele stap in een lange reeks die begint bij de kernwaarden, visie en missie en eindigt bij het uitvoerende werk van de werknemers in je organisatie. Of nog beter dat het eindigt bij positieve klantwaardering.

Management van medewerkers is meer dan af en toe een personeelsfeestje

Een personeelsfeestje is prima. Is het voldoende om uw medewerkers loyaal en betrokken te houden? Een begrip wat breed aandacht krijgt is “engagement”. Medewerkers moeten “engaged” zijn, maar hoe bereiken we dat? Een medewerker die “engaged” is, is niet alleen betrokken op het primaire proces maar is ook een ambassadeur voor uw organisatie. Management van medewerkers is de manier waarop de organisatie in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut. Hen inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal ontwikkelen en benutten van hun competenties. De manier waarop medewerkers erkenning, respect en waardering krijgen voor hun inzet, de behaalde resultaten en hun bijdragen aan verbetering en vernieuwing.

Management van middelen is meer dan alleen maar inkopen

De manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt, veilig, duurzaam en beschikbaar zijn. De manier waarop middelen worden aangewend om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis en technologie, materialen en diensten. Van belang is ook de wijze van samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten. Het gaat dus niet alleen om kosten of inkoop. Hoe gaat u om met kennismanagement, kasstromen, after sales of service.

Management van processen is meer dan alleen ISO of Lean Six Sigma

We willen onze organisatie zo inrichten dat we de klant kunnen garanderen, of in ieder geval een grote mate van zekerheid bieden dat het product aan de overeengekomen specificaties voldoet, niet één keer, maar elke keer. Niet één product, maar alle producten. Het werken met processen is een belangrijke voorwaarde om (lever–)betrouwbaarheid te kunnen garanderen. ISO certificering en Lean Six Sigma kunnen daarbij handige tools zijn. Los van het systeem wat word gebruikt word het succes echter vooral bepaald door de mate van verbetergerichtheid en de aandacht voor kwaliteit. De manier waarop de organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar nodig- verbetert of vernieuwt. Management van processen vraagt om evenwicht tussen enerzijds standaardisatie en regulering en anderzijds ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren.

Resultaat, dat is toch winst. Niet dan?

Bij resultaat wordt meestal direct gedacht aan winst, omzet of productie. In feite spreken we dan over het bedrijfsresultaat. Bedrijfsresultaat wordt direct gekoppeld aan de omzet en de kosten. Klinkt heel logisch. Toch zijn er nog twee zeer belangrijke vormen van resultaat waar elke onderneming zich mee bezig moet houden. Zij beïnvloeden elkaar onderling en iedere onderneming moet op zoek gaan naar de juiste balans. Binnen “resultaat” onderscheiden we drie pijlers die elke onderneming zou moeten nastreven:

  1. Klantwaarde
  2. Medewerkerswaarde
  3. Bedrijfsresultaat
Ga naar de vragenlijst en ontdek in slechts 20 minuten hoe u scoort op dit onderdeel en waar u kunt verbeteren.

Maak nu de Balans op !