MKBalans is een Organisatie Advies Bureau met een zeer brede scoop. Onze klanten zijn zowel te vinden in de private sector als in de publieke sector. Variërend van een audicien tot een loodgieter, van een familiebedrijf in bekabeling tot commerciële vastgoed exploitatie, onze klanten zitten overal. Wij leveren u inzicht in uw bedrijfsprestaties maar leveren ook de mensen die u nodig heeft om die betere prestaties te verwezenlijken. Laat ons u verassen, doe een MKBalans bedrijfsscan en kijk waar wij u kunnen helpen op weg naar betere resultaten.

MKBalans bedrijfsscan

Inzicht in bedrijfsprestaties, branchevergelijking en advies. Daar staan wij voor bij MKBalans. Dat inzicht kunt u verwerven door een van de vier scans te doen. Het is echter ook mogelijk om een maatwerk scan te laten verrichten. Bij een maatwerk scan analyseren we uw onderneming vanuit strategisch, commercieel, operationeel en financieel perspectief. Doel van een maatwerk scan is helder aangeven wat de sterke punten en verbeterpunten in de onderneming zijn, alsmede de externe kansen en bedreigingen. Ook zal duidelijk worden aangegeven waar de problemen momenteel zitten, wat de oorzaken zijn, en welke maatregelen het management heeft genomen of moet nemen om deze op te lossen. Globaal worden de volgende onderdelen onder de loep genomen:

 • Interviews met het management en enkele belangrijke medewerkers
 • Analyse relevante bedrijfsinformatie
 • Financiële analyse
 • Kostenanalyse
 • Analyse van de huidige financiering
 • Commerciële analyse
 • Operationele analyse
 • Review/beoordeling van het contractenregister van alle (belangrijke) klanten
 • Marktverkenning
 • Assessment van de hoofdrisico’s en de beheersing daarvan
 • Terugkoppeling van de scan aan het management

Ondernemingsplan

Elke onderneming zou een businessplan moeten hebben. Een goed ondernemingsplan zorgt er namelijk voor dat u word aangezet om na te denken over details waar u in de waan van de dag niet aan toe komt. Het doel van een ondernemingsplan is tweeledig. Enerzijds bevat het ondernemingsplan een concreet antwoord op de vraag welke stappen er zullen worden gezet om de gewenste resultaten te realiseren, inclusief organisatorische aanpassingen en op welke termijn de verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Anderzijds bevat het ondernemingsplan een visie op de toekomst van de onderneming en uw sector, en de strategische richting die het bedrijf de komende jaren wil kiezen ten behoeve van continuïteit en behoud van winstgevendheid op lange termijn. Of u nu een startende ondernemer bent of een doorgewinterde ondernemer, laat MKBalans u helpen een goed ondernemingsplan op te stellen. Wij volgen globaal deze werkwijze om samen met u te komen tot een goed ondernemingsplan:

 • Werksessies visie/strategie/commercie met het management
 • Werksessie operatie/organisatie met het management
 • Opstellen ondernemingsplan, inclusief de volgende hoofdstukken :
 1. Visie, Doelstellingen en Strategie
 2. Diensten, Markten, Positionering en Concurrenten
 3. Processen en Organisatie
 4. Operationeel actieplan
 5. SWOT-analyse en Risico’s
 6. Financiële prognoses voor de komende drie jaren
 • Bespreking en afronding ondernemingsplan met het management

Verbeter Management

We praten hier bewust over verbetermanagement en niet over interim management omdat de navolging van het inzicht in uw bedrijfsprestaties vooral een exercitie is van continu verbeteren. Natuurlijk kan dat met een interim manager en wij kunnen deze interim manager ook zeker leveren (zie daarvoor iets verder het kopje “detachering”), maar elke interim manager heeft ook tijd nodig voor hij of zij volledig inzetbaar is en in staat wordt geacht verbeteringen door te voeren. Wanneer er sprake is van een acute vraag naar een interim manager is dat een goede oplossing. Wanneer u echter aan de slag wilt met de verbeteringen kunt u beter een coach of een begeleider of consultant bij het verbetertraject inschakelen. Onze coaches zijn uitstekend in staat om managers een spiegel voor te houden ten aanzien van hun eigen rol in het verbetertraject. Het voordeel van deze werkwijze is dat wij de manager meenemen in het verandertraject om zodoende een breed gedragen verandering te realiseren (uiteraard met alle betrokkenen). Wanneer de gevraagde stretch van de manager te groot is zullen we dit duidelijk van te voren aangeven. Niemand is erbij gebaat wanneer een manager tijdens een verbetertraject afhaakt. Laat onze coaches uw managers helpen bij het inspireren en mobiliseren van uw medewerkers om elke dag nog betere prestaties te leveren.

Detachering

Bij de premium MKBalans bedrijfsscan krijgt u inzicht in uw bedrijfsprestaties op maar liefst 45 deelgebieden, variërend van risicomanagement tot klantretentie tot voorraadbeheer tot debiteurenbewaking en nog veel meer. Uiteraard kan MKBalans niet die ene interim manager leveren die specialist is op het gebied van ICT management en tevens juridisch adviseur is. Of wellicht de CRM manager die ook risicomanager is. Wat wij wel leveren zijn de beste professionals binnen hun branche. Voor elk probleem kunnen wij een oplossing bieden. MKBalans geeft u inzicht in uw bedrijfsprestaties, wij begrijpen daarom niet alleen wat er nodig is voor de verandering maar ook wie die verandering moet bewerkstelligen. Met ruim veertig professionals kunnen wij de juiste persoon leveren die u gaat helpen naar betere resultaten.