Vergelijken met uw branchegenoten

U kunt uw scores ook vergelijken met bedrijven in uw branche. In een diagram ziet u snel en overzichtelijk de belangrijkste financiële gegevens en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde in uw branche. Wij kunnen ook maatwerk leveren met nog meer gedetailleerde financiële data indien u dat wenst (denk bijvoorbeeld aan financiële lasten, afschrijvingen, werk derden).
Benche-demo

Start nu de MKBalans Branche scan

MKBalans Quick Scan

Bij de MKBalans Quick Scan krijgt u inzicht in uw scores op vier deelgebieden, te weten: Strategie en control, klantwaarde, kosten en verkoop. Voor een goed inzicht in uw bedrijfsprestaties is het belangrijk dat u kritisch en eerlijk bent in de beantwoording. Wij weten uit ervaring dat vrijwel elke manager en ook elke directeur eigenaar zichzelf of zijn onderneming zo’n 20 tot 30 procent overschat ten opzichte van hoe de medewerkers denken over de onderneming.
kleinetest

Start nu de MKBalans Quick Scan

MKBalans bedrijfsscan

Deze bedrijfsscan is niet alleen voor de directeur eigenaar van de onderneming maar is ook geschikt voor iedere manager in loondienst die (in)direct 10 medewerkers of meer aanstuurt. De MKBalans bedrijfsscan laat uw score zien op zeven deelgebieden:

  1. Leiderschap
  2. Strategie en beleid
  3. Management van medewerkers
  4. Management van middelen
  5. Management van processen
  6. Resultaat
  7. Quick Wins

mkbalanstest-groot st

Start nu de MKBalans bedrijfsscan

Premium MKBalans bedrijfsscan

De MKBalans premium bedrijfsscan krijgt u inzicht op 45 deelgebieden van uw onderneming. Het gaat hierbij om zeer gedetailleerde informatie op het gebied van bijvoorbeeld risicomanagement, voorraadbeheer, debiteurenbeheer, marketing, sales, kosten en nog veel meer. Werkelijk alle aspecten van uw bedrijfsvoering komen voorbij met handige tips hoe u kunt verbeteren op de diverse onderdelen. Deze zeer uitgebreide bedrijfsscan kunnen wij u ook geheel gratis aanbieden.
MKBalanstest-groot

Start nu de MKBalans Premium bedrijfsscan