De website die ondernemers nieuwe impulsen geeft. Met MKBalans leert u de kracht van uw eigen onderneming beter kennen en kunt u nagaan hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten in dezelfde branche. MKBalans biedt u suggesties om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om het nog beter te doen.

Voor wie is de MKBalans bedrijfsscan?

De MKBalans bedrijfsscan is bedoeld voor MKB-ondernemers uit alle branches met 1 tot 2000 werknemers die zichzelf eens een spiegel willen voorhouden. Het is een online instrument waarmee u snel inzicht krijgt in verschillende onderdelen van uw bedrijfsvoering.

Bent u nieuwsgierig hoe u ervoor staat?

Wilt u een aantal zaken eens grondig aanpakken? Bevindt uw bedrijf zich aan de vooravond van een nieuwe fase? Allemaal goede redenen om deze test te doen! MKBalans biedt aanknopingspunten voor een nieuwe of andere aanpak om uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Wat kunt u met de MKBalans bedrijfsscan?

Met de MKBalans bedrijfsscan kunt u de bedrijfsvoering van uw onderneming onderzoeken en vergelijken met bedrijven in dezelfde branche. Na het gebruiken van dit instrument kunt u de uitslag als PDF bestand opslaan zonder kosten.

Wat levert MKBalans-scan u na het invullen van de vragenlijst?

  1. Inzicht in de prestaties van uw onderneming. U ziet in één oogopslag hoe uw onderneming ervoor staat: groen, geel of rood. Een groene score betekent dat u hier goed heeft gescoord, een gele score betekent dat u het (nog) beter kunt doen en een ‘rode’ score betekent dat u echt kansen laat liggen. Daarnaast laten we zien welke quick wins (dingen waar u morgen meteen mee kunt starten) u kunt verzilveren en welke waarde dit vertegenwoordigt. Het zogenaamde laaghangend fruit in uw organisatie
  2. Branchevergelijking. Naast uw eigen score ziet u ter vergelijking de brancheresultaten en kunt u detailinformatie opvragen. In een diagram kunt u zien hoeveel procent u afwijkt per deelgebied van het gemiddelde in de branche. Informatie op detailniveau van de branche is beschikbaar als maatwerk.
  3. Advies. We laten zien waar u kunt verbeteren en waar het laaghangend fruit zich bevind in de organisatie. U ontvangt niet een online advies. MKBalans geeft u inzicht in uw prestaties. Wanneer u daar vervolgens mee aan de slag wilt gaan staan wij voor u klaar.  U kunt via het contactformulier een afspraak maken om de scan te bespreken. Daarnaast werken we samen met ruim 40 professionals die u kunnen ondersteunen bij elke vraag die u heeft.

Hoe werkt de MKBalans bedrijfsscan?

Vul de MKBalans bedrijfsscan in die bij u past. De MKBalans bedrijfsscan bevat een aantal vragen, verdeeld in een aantal clusters. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 2 tot 30 minuten. Heeft u niet zoveel tijd? Dan is er de MKBalans Quick Scan.  Als u echt aan de slag wilt met de resultaten kunt u beter de MKBalans bedrijfsscan (gratis) doen of de premium scan (oook gratis).  U kunt tevens uw bedrijfsprestaties vergelijken met bedrijven in uw branche. Dat gaat als volgt: U kiest een branche (en bedrijfsgrootte) waarmee u uw antwoorden wilt vergelijken. MKBalans verzamelt alle antwoorden op de vragen gegeven door de ondernemers uit de opgegeven branche en vat ze samen tot een score per cluster.

Methodiek van vergelijken

De waardering van de antwoorden op de vragenlijst is als volgt. De vragenlijst werkt met een vijf punten schaal variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”. Indien een vraag niet van toepassing is kunt u daar ook voor kiezen en zal de vraag niet meetellen in de eindbeoordeling. De uitslag van uw score wordt per deelgebied getoond in de vorm van een speedometer die van 0 tot 100 loopt en een kleurenverdeling heeft die van rood naar oranje geel en groen loopt. De speedometer is zo opgebouwd dat u geen voldoende scoort bij 60 punten. Voor een goede (groene) score dient u minimaal 80 of 90 punten te scoren. Deze methodiek wordt gebruikt om u duidelijk te maken dat een zesjescultuur niet voldoende is en dat u altijd dient te streven naar perfectie. Daarnaast is het zo dat elke manager en ook elke directeur eigenaar zichzelf of zijn onderneming zo’n 20 tot 30 procent overschat ten opzichte van hoe de medewerkers denken over de onderneming. Bij elke speedometer wordt tevens weergegeven wat het “laaghangend fruit” is in de organisatie. Laaghangend fruit zijn quick wins, dat zijn zaken die u meteen morgen kunt oppakken en ook onmiddellijk een bijdrage leveren aan uw resultaat.

Maak nu de Balans op